Ochrana osobních údajů

Společnost Čističky odpadních vod Roman Janoušek, IČ: 73775339, se sídlem Kydlinovská 23/19, 503 01 Hradec Králové (dále jen „Správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jí byly (budou) Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa. Osobní údaje budou zpracovány za účelem splnění smlouvy (provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy) po dobu vedení jednání za účelem uzavření smlouvy. K osobním údajům bude mít přístup Správce. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě a ani do zahraničí. Kontaktní email na Správce je cistickyjanousek@gmail.com. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete učinit zde:

Přečetl jsem si a souhlasím s pravidly Ochrany osobních údajů.
ZPĚT